ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560 ศาลพ่อปู่โป่งลานเป็นที่เคารพนับถือของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และชาวราชภัฏรำไพพรรณี
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560
1
ทั้งหมด : 5 ระเบียน / 1 หน้า