อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 16 โดยมีผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ซึ่งพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยจัดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า