× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ข่าว/ภาพกิจกรรม

   
 
  

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 Camp Activities for Kids (นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ) ได้ทำ “กิจกรรม สนุกกับการทดลอง วิทยาศาสตร์ กิจกรรม สีเดินได้” วิทยาศาสตร์จะเน้นให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างสำรวจ สืบเสาะ ค้นหา คิดวิเคราะห์ ในสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ ฝึกให้เด็กสามารถอธิบายและหาข้อสรุปในการทดลองต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเด็กเอง เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็กมากขึ้น ชมรูปกิจกรรมได้เลยนะคะ https://drive.google.com/.../1OX...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้นักเรียน ในศตวรรษที่ 21 Camp Activities for Kids (นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2) ได้ทำ สนุกกับการทดลอง วิทยาศาสตร์ กิจกรรม สีเดินได้วิทยาศาสตร์จะเน้นให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างสำรวจ สืบเสาะ ค้นหา คิดวิเคราะห์ ในสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ ฝึกให้เด็กสามารถอธิบายและหาข้อสรุปในการทดลองต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเด็กเอง เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็กมากขึ้น ชมภาพกิจกรรมได้เลยนะคะ https://drive.google.com/.../1OX...

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai