× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  โครงการพัฒนาแกนนำนักสร้างสุข Happy 8

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ


  ที่หอประชุมรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแกนนำนักสร้างสุข Happy 8 ให้แก่ผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากร  ภายใต้โครงการ “เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยไปสู่สังคมสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

  By : Section of Public Relations Date/Time : 2023-11-15 14:33:01
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai