× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและเสวนาวิชาการด้านกฎหมาย เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ลานจัดกิจกรรมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก

คณะนิติศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและเสวนาวิชาการด้านกฎหมาย   เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ในวันที่  15-16  ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ลานจัดกิจกรรมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย  สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก

By : Faculty of Law Date/Time : 2023-09-19 14:37:43
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai