× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น สำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานที่ตั้ง (อบรมผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก

  คณะนิติศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น  สำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป    ในวันที่  20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานที่ตั้ง (อบรมผ่านระบบออนไลน์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย  สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก  

  By : Faculty of Law Date/Time : 2023-09-19 12:01:34
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai