× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

FMS RBRU News : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

25 พฤษภาคม 2566 รศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทน คณะวิทยาการจัดการกล่าวต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ การวิจัย การบริหารบุคคล รวมถึงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

By : Faculty of Management Sciences Date/Time : 2023-05-25 17:09:51
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai