× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  FMS RBRU News : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำที่ดี

  25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  สโมสรนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม  “การพัฒนาเพิ่มทักษะนักศึกษาสโมสร  ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ”
  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
  “อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป  
  Canva” และ เป็นผู้นำนักศึกษา ทำสันทนาการให้เป็น”

  By : Faculty of Management Sciences Date/Time : 2023-05-25 17:06:47
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai