× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

15 มีนาคม 2565 ณ ห้องดนตรี 1 สาขาวิชาดนตรี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี : แสดงผลงานและแบ่งปันประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่น้องขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการให้นักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่แต่กต่างกันไป ได้กลับมาแลกเปลียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับบอกเล่าสู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเสริมสร้างความพร้อม ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้กับน้อง ๆ ได้นำไปใช้ในอนาคต 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ นักเสียง ประธานสาขาวิชาดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ การบุญ อาจารย์ศุภศิระ ทวิชัย อาจารย์รัชชานนท์ ยิ้มระยับ และอาจารย์เอกวิชญ์ เรืองจรูญ ร่วมร่วมรับฟังและพิจารณาผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2023-03-16 14:52:20
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai