× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบ IC3 สำหรับ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

(18 พ.ย. 65) สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลฯ (คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดอบรมเพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล) ณ ห้องประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อสอบ IC3 การแบ่งภาระหน้าที่ในการออกข้อสอบเพิ่มเติม รวมไปถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงข้อสอบ IC3 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
By : The Office of Academic Resources and Information Technology Date/Time : 2022-11-18 12:00:04
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai