× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 09.30 น. (5 ส.ค. 65) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าว ลืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการบริการวิซาการแก่สังคม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีของนักกฎหมาย ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม ทีม 1 อันดับที่ 2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทีม 1 อันดับที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทีม 2 รางวัลชมเชย โรงเรียนระยองวิทยาคม ทีม 2 และโรงเรียนสิงห์สมุทร ทีม 1
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-08-05 18:20:17
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai