× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

09.00 (20 มิ.ย. 65) ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 The 2 nd national and The 12 th International Conferences on art and culture network university ภายใต้ชื่องานแนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและศิลปะและอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ บรรยายพิเศษหัวข้อ มุมมองการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น จากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม จากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย 12 แห่ง ทั้งนี้สำนักศิลปวัฒนธรรมเเละพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดนิทรรศการ เสื่อสร้างศิลป์ ถิ่นจันทบูร นำผลงานของนักศึกษา จากโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ของสาขkวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ชนะเลิศการประกวด มาจัดแสดงและสาธิตผลงาน รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดจันทบุรี มาจำหน่ายภายในงาน
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-06-21 08:54:02
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai