× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  อย่าลืมนัด!! ฉีดวัคซีน HPV เช็มที่ 2


  วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2566, 10:24 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์

  โปรดมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนอย่าลืมนัด!! ฉีดวัคซีน HPV เช็มที่ 2

  ชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก!

  -------------------------------

  นักศึกษาและบุคลากรผู้ที่ได้รับวัคซีนในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2

  - วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2566 

  -  เวลา 08.30 - 12.30 น.

   ณ โรงยิมอเนกประสงค์(โรงยิมเปิด) หน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  -------------------------------

  - สิ่งที่ต้องเตรียม

  บัตรประชาชนและใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

  --------------------------------

  โปรดมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีน

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai