× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  นางสาวปรียมน แซ่เฮง และนางสาววรดา บุญพงษ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อไปศึกษาภาษา ณ วิทยาลัยหยางอัน มลฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา


  วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย. 2566, 09:42 แหล่งที่มา : คณะนิเทศศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะนิเทศศาสตร์

  อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่าการให้ทุนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และวิทยาลัยหยางอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการมากมาย ทั้งด้านการร่วมกันอบรมภาษาจีนระยะสั้น การร่วมกันสร้างศูนย์ภาษาจีนในอนาคต การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และยังมีแผนขยายความร่วมมือต่าง ๆ ไปยังคณะและสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้วิทยาลัยหยางอันจะมีกำหนดการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปลายปี 2566 นี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานหลัก อาจารย์ ดร.ศิริญญา ศิริญานันท์ และ Dr.Zhang Dejun ที่ได้ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทำให้เกิดโครงการดี ๆ ต่อเนื่องเรื่อยมา

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai