× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


  วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย. 2566, 14:33 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์
  8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และประธานกลุ่มวิชา ประธานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริเวช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai