× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


  วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2566, 09:04 แหล่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. personal20230919010946alz8D765093b2ad4d57Dq00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  2. personal20230919011049FkxvfZ65093b699bbbasM44.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  3. personal20230919011049FkxvfZ65093b699be04ET55.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  4. personal20230919011007zjDHa165093b3fe69116x00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  5. personal20230919011049FkxvfZ65093b699af8azS00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  7. personal20230919011049FkxvfZ65093b699c5acir88.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  8. personal20230919011049FkxvfZ65093b699b98cmp33.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  9. personal20230919011049FkxvfZ65093b699c0ddSc66.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  10. personal20230919011049FkxvfZ65093b699c2ff4577.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  11. personal20230919011049FkxvfZ65093b699b3862411.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  12. personal20230919011049FkxvfZ65093b699b770c822.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai