× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMS RBRU : การท่องเที่ยวฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2566, 09:50 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 6-7 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่นำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.นันทภัค บุรขจรกุล และ ดร.นิศารัตน์ แสงแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมรวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมในครั้งนี้

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai