× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

สาขาภูมิสารสนเทศ ได้รับ 2 รางวัล จากการแข่งขัน Rapid Prototype Development Challenge (RPD challenge) 2022


วันที่ประกาศข่าว : 21 มี.ค. 2566, 14:21 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ ศรีมาลา และอาจารย์ขนิษฐา ยารักษ์

ได้รับรางวัล รางวัล GISTDA WINNER AWARD พร้อมเงินรางวัล 50000 บาท และ รางวัล Sensing IoT by SONY WINNER AWARD จากการแข่งขัน Rapid Prototype Development Challenge (RPD challenge) 2022   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ทีม จาก 5 ประเทศ ซึ่งเป็นการแข่งขัน Hackathon เพื่อพัฒนาต้นแบบสำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า ในหัวข้อ "Solutions for Disaster Management: Tsunami/Flooding/Forest fire"

และสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

ทีม TAF จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล MGA Award รับเงิน 30,000 บาท และได้สิทธ์ร่วมสัมนาที่ประเทศญี่ปุ่น

ทีม RBRU-GI จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้รับรางวัล GISTDA Award รับเงิน 50,000 บาท และได้สิทธ์ร่วมสัมนาที่ประเทศญี่ปุ่น

ทีม Altair จากประเทศเนปาล ได้รับรางวัล MICHIBIKI Award

ทีม RBRU-GI, ทีม MJIIT (มาเลเซีย) และ ทีม GF11Trinity ได้รับรางวัล SENSING IoT Award by SONY Group Corporation

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai