× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

How to play golf โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “How to play golf”


วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย. 2565, 09:06 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “How to play golf” ณ สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีคุณรณกิจ การีพัฒน์ (โปรแจ๊ค) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai