× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมโครงการ U2T FOR BCG ชี้แจงระบบTCD ,ระบบ PBM และกิจกรรม Hackathon


วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2565, 08:52 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์สามารถ จันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ  ประชุมชี้แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (TCD) การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ PBM  การดำเนินกิจกรรม Hackathon พร้อมกับตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล และผู้ร่วมทำงานในโครงการจาก 46 ตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai