× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี


วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 2565, 15:36 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งการปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี
ตามที่บริการ Google Workspace for Education ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ( Free Cloud Storage) จากเดิมไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำกัดพื้นที่ใช้งาน  ทุกสถานศึกษา โดยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 จะลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์รวมทั้งองค์กร (Pool storage) ให้เหลือเพียง 100 TB ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม Google Drive, Gmail, Google Photos ภายใต้บัญชี @rbru.ac.th เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน มหาวิทยาลัย มีแนวทางดังนี้

1. จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาให้เหลือบัญชีละ 15 GB
2. จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรให้เหลือบัญชีละ 80 GB
3. แจ้งเตือนผู้ใช้ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากผิดปกติ ให้ปรับลดขนาดการใช้งาน Google Drive และบริการอื่นๆ ภายใต้การให้บริการจากบริษัท Google ของท่านให้เหลือพื้นที่ไม่เกินที่กำหนด หรือ ถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก 
- สำหรับนักศึกษาภายวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- สำหรับบุคลากรภายวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกหยุดการใช้งานพื้นที่ Google Drive ชั่วคราว (Disable) และหากท่านยังไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายของข้อมูลของท่าน 
4. นโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการลดผลกระทบในการใช้งานของท่าน จึงแจ้งขอให้ท่านดำเนินการสำรองข้อมูลไปไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น หรือ ใช้โปรแกรม **Microsoft One Drive ของมหาวิทยาลัยทดแทน ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB            โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://regis-o365.rbru.ac.th  กรณีบุคลากรสามารถติดต่อกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การคัดลอกหรือย้ายข้อมูลจาก google drive ไปยัง one drive 2 มีวิธี

1. คัดลอกหรือย้ายด้วยการใช้เว็ปไซต์ mover.io
ข้อดีคือ สะดวกและรวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ภายใน Hardware ของเรา
ข้อจำกัดคือ ไฟล์ประเภท Google Drawing, Google Photo ,Google Forms, Google Site และ Google Maps, Jamboard  จะไม่คัดลอกมาด้วย ซึ่งสามารถคัดลอกด้วยตนเองภายหลัง

2. คัดลอกหรือย้ายด้วยการดาวน์โหลดไฟล์และส่งผ่านไปยัง onedrive folder
ข้อดีคือ สามารถย้ายและกักเก็บข้อมูล ได้ทุกรูปแบบ
ข้อควรระวัง คือ ควรเตรียมพื้นที่ที่ใช้รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ ภายใน Hardware ให้พร้อม

หมายเหตุ :
1) ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่บน Google Cloud ได้ จาก https://drive.google.com/u/1/settings/storage
2) พื้นที่ที่บริการของ Google Cloud กำหนดที่กล่าวถึงประกอบด้วย Gmail, Google Drive, Google Photo หากท่านต้องการเนื้อที่บน Gmail เพิ่มให้ย้ายข้อมูลใน Google Drive, Google Photo ไปเก็บยังพื้นที่อื่น

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai