× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


วันที่ประกาศข่าว : 4 มี.ค. 2565, 09:34 แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง " อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี "

: ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai