× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สารอธิการบดี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


วันที่ประกาศข่าว : 30 ธ.ค. 2564, 10:22 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารอธิการบดี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกท่าน

ตลอดช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกท่านได้ผ่านปัญหาและบททดสอบของชีวิต
ที่หลากหลาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มีผลกระทบทั้งด้านการจัดการศึกษา
เศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ทุกท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถใชีชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น

"เส้นทางแห่งการก้าวข้ามผ่านปัญหาและความทุกข์ยากเหล่านั้นจะสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความสามัคคีของทุกท่านและครอบครัว เพียงแผ่นไม้ที่พาดลำพัง ไม่อาจแบกรับภาระและความรับผิดชอบไว้ได้ด้วยตัวมันเอง แต่หากเราร่วมกันสร้างสะพานที่กว้างใหญ่ เราจะมีพื้นที่บรรทุกทั้งเสบียงและความสุข ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคแห่งชีวิตจนถึงฝั่งฝัน"

สิ่งสำคัญยิ่งที่ทุกท่านควรประพฤติยึดถือทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการครองตน 
คือ ต้องมีสติ และไม่ประมาทมีความพอเพียง มีวินัยในตนเอง มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความ เอื้ออาทร ต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน มีความรักและความรับผิดชอบต่องค์กรร่วมกัน การปฏิบัติและการครองตนดังกล่าวข้างต้นจึงจะเกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งทำให้การดำเนินชีวิตของทุกท่านมีแต่ความสุขสงบ มั่นคงและยั่งยืน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ 7 ตลอดจนพ่อปุ่โป่งลานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดนำพาชีวิตทุกท่านพบแต่ความสดใส มีแต่โชคดี โชคร้ายหายไป คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai