× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักบริการวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีการแนะนำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
By : Uniserv of Rambhai Barni Rajabhat University Date/Time : 2019-10-08 15:55:08
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai