× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านถนนมะกอก ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านถนนมะกอก ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
By : Faculty of Law Date/Time : 2020-12-25 10:35:26
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai