× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.จิรพร สวัสดิการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระวานและแป้งกล้วย ให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน หมู่ 8 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีการบรรยายให้ความรู้ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝึกปฏิบัติการแปรรูปแป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้ แปรรูปกระวานเป็นผลิตภัณฑ์ กระวานแช่อิ่มอบแห้ง ชากระวานผสมข้าวหอมแม่พญาทองดำ น้ำพริกกระวาน น้ำกระวานมะปี๊ด สถานที่ : อาคาร 21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ขอขอบคุณวิทยากรร่วม : ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง จากคณะนิเทศศาสตร์ ประสานงานโดย : ประสานงานโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน
By : Faculty of Agricultural Technology Date/Time : 2020-11-16 11:03:15
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai