× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ณ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง จ.ตราด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรจาก อ.ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง จ.ตราด โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด
By : Inoformation Technology Center Date/Time : 2020-07-31 15:19:59
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai