× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้ (KM) (คณะนิเทศศาสต์และคณะนิติศาตร์)ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้ (KM) (คณะนิเทศศาสต์และคณะนิติศาตร์) ณ ห้องลานประชุมชงโค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุคมหาวิทยาลัย 4.0
By : inter Date/Time : 2020-06-25 13:44:44
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai