× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

รำไพพรรณีงัดมาตรการเยียวยาสู้โควิด ลดค่าเทอม 10% ผ่อนจ่ายไม่มีขั้นต่ำ (ก่อนสอบปลายภาค) พร้อมปรับการสอนออนไลน์ตลอดเทอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีครั้งที่ 8/2563 เรื่องการพิจารณาเยียวยาให้กับนักศึกษา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการเยียวยาให้กับนักศึกษาในการปรับลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 10% ซึ่งการปรับลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 10% จะเป็นการปรับลดของนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ปริญญาโท ปริญญาเอก และโรงเรียนสาธิต อีกทั้งนักศึกษายังสามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่มีขั้นต่ำ จะจ่ายกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะถึงวันก่อนกำหนดสอบปลายภาค ซึ่งจะสิ้นสุดการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาลดค่าหอพักนักศึกษา จำนวน 15% ตลอดทั้งปีการศึกษา 1/2563 เช่นกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการกำหนดให้เปิดเทอมวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดเทอม 1/2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนักศึกษาทุกคนไม่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลัง หรือติดตามได้ที่ เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี โทร.039-319111
By : Section of Public Relations Date/Time : 2020-05-05 11:20:36
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai