× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้อง 36209 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรแบบมืออาชีพได้จริงในงานระดับต่าง ๆ ได้
By : Graduate School, Rambhai Barni Rajabhat University Date/Time : 2020-03-02 16:16:06
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai