× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13 "การประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และ impacts and visibilities ของกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track" ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูมิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 และรับทราบผล การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4
By : Research and Development Institute Date/Time : 2020-01-16 10:24:51
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai