× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันรพีและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริภัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการสัปดาห์วันรพีและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริภัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ ๒ โดยมีโรงเรียนจากภาคตะวันออกมาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 29 โรงเรียน เป็นจำนวน 52 ทีมการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง รางวัลรองชระเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว รางวัลชมเชย 2 รางวัล : โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
By : Faculty of Law Date/Time : 2019-08-14 09:46:40
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai