× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานกาแฟสัญจรจันทบุรี ครั้งที่ 6/2562 "ประสาน สัมพันธ์ รวมใจ พัฒนา เมืองจันท์"

วันนี้ (10 ก.ค.62) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสนุกสนาน โดยในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ นำทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ ที่ปรึกษาอธิการบดี และรองศาสตราจารย์วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการแนะนำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะหน่วยงานน้องใหม่ของจังหวัด ทั้งนี้ กิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
By : FACULTY OF NURSE Date/Time : 2019-07-10 17:10:34
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai