× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่กับจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
By : Uniserv of Rambhai Barni Rajabhat University Date/Time : 2019-06-12 14:15:09
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai