× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

09.00 น. (7 พ.ค62) ณ วัดเขาแก้ว จังหวัดจันทบุรี นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเพื่อการพัฒนา
By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2019-05-08 08:59:06
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai