× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

รางวัลเชิดชูเกียรติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office ) ปี 2560 ระดับดีเยี่ยม ( G – ทอง)


วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.พ. 2561, 14:04 แหล่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai