× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2560


วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2561, 09:26 แหล่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2560
1. นายสำเร็จ ใจช่วย
2. นายก่ำ สุพรรณวงศ์
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เนื่องในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2560 "มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เสนอรายชื่อและสนับสนุนโดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai