× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัลในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5


วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค. 2560, 10:18 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2560 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี และ อาจารย์วิระ ศรีมาลา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5  The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 40 แห่งและมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงกว่า 500 ผลงาน และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ได้แก่

รางวัล Very good paper award 1 รางวัล
นายสันติชัย บัวแก้ว สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  จากผลงาน เรื่อง การทำแผนที่ถนนขรุขระด้วยเซ็นเซอร์วัดความเร่ง

รางวัล Good paper award 2 รางวัล
นายสมชาย ชุมสาย สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาเครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิติต้นทุนต่ำ
นายณัฐพัฒน์ หนาสมัย สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  จากผลงาน เรื่อง การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าอาหารทะเลจากท่าเรือกัลปังหาไปแหล่งรับซื้อด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai