× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณผกา หงษ์ทอง และนางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา โครงการเยาวชนนักเขียน สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (รุ่นที่๕) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ย. 2559, 14:15 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง และอาจารย์ ดร.พรโชค  พิชญ อู๋สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน  ๒  คน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  นางสาวพรรณผกา  หงษ์ทอง  และนางสาวดาราวลี  เฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักเขียน สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (รุ่นที่๕) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนย์ฝึกอบรม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งจัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการวิจารณ์ผลงานและประกาศผลการตัดสินพร้อมรับรางวัลเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณผกา  หงษ์ทอง  และนางสาวดาราวลี  เฉียงเหนือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา  โดยการฝึกซ้อมของอาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ระพีแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai