× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาลินี สินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รอบคัดเลือกภาคกลาง ในการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๗


วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2559, 21:23 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง และอาจารย์วุฒินันท์  สุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน  ๒  คน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ร่วมผลิต) คณะครุศาสตร์  ได้แก่  นางสาวภาลินี  สินทอง  และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  นางสาวพรนภา  ชาวนา เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา  เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบภาคกลาง หัวข้อการประกวด "เพียร อดทน เอาใจใส่ คือหัวใจของความสำเร็จในชีวิต" ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันเสาร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาลินี สินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (ร่วมผลิต) ได้รับรางวัลชมเชย รอบคัดเลือกภาคกลาง ในการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๑๗ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร" โดยการฝึกซ้อมของอาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ระพีแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์สืบไป

Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai