× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่อต้านและทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ระดับอุดมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ย. 2559, 13:36 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการต่อต้านและทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 โดยประกวดเรียงความในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย” ระดับอุดมศึกษา จัดโดยจังหวัดจันทบุรี  และหน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  11 กันยายน 2559

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ 
1. นางสาวภาลินี  สินทอง ค.บ. ไทย ปี 2   รางวัลชนะเลิศ
2. นายปิยะรัฐ  สมผลวัฒนา   ศศ.บ.ไทย ปี 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3. นางสาวดารักษ์ กุ่มเดช ศศ.บ.ไทย ปี 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
4. นายวิชาญ  ทองสุก   ศศ.บ.ไทย ปี 2 รางวัลชมเชย
5. นางสาววทันยา โพธิ์อร่าม ศศ.บ.ไทบ ปี 2 รางวัลชมเชย

โดยการฝึกซ้อมของอาจารย์ธฤษวรรณ  บัวศรีคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 สืบไป
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai