× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อยังสถาบันชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ค. 2559, 19:06 แหล่งที่มา : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อยังสถาบันชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
1. นางสาวพรทิพย์  มหาวิเชียร มหาวิทยาลัยเหอเป่ย
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงเดือน มหาวิทยาลัยเหอเป่ย
3. นางสาววรรณิภา  สวัสดิมงคล มหาวิทยาลัยเหอเป่ย
4. นางสาววิชุดา  การะพันธ์ มหาวิทยาลัยเหอเป่ย

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ปี
1. นางสาวเบญจมาศ  ยศสงคราม มหาวิทยาลัยเจียงซู
2. นางสาวพชรี  วิมล มหาวิทยาลัยหนานกิง

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น 1 เดือน 
1. นางสาวเนสิณี  ออกเอก มหาวิทยาลัยเทียนสิน
2. นางสาวกมลลักษณ์  โสภณภานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทียนสิน
3. นางสาวรวีวรรณ  ไขศรี มหาวิทยาลัยเทียนสิน
Click Expand view
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai