× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จากการประกวดปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย 2016


วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค. 2559, 14:17 แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่ลงข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีผลการแข่งขันดังนี้ 
1. รุ่น PROFESSIONAL CHEF น.ส.วันเพ็ญ วงษ์เกษม นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ อยู่ที่โรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จ.ตราด ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงแรมฯ คู่กับพนักงานของโรงแรม (ทีมละ 2 คน) ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
2. รุ่น JUNIOR CHEF น.ส.ศิริพร รัตนคีรี และ น.ส.พัชราภรณ์ เกิดผล นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai