× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินกับนางสุกัญญา บัวสวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น กลุ่มศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการเสนอวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10


วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ย. 2558, 09:31 แหล่งที่มา : คณะครุศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินกับนางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากการนำเสนอดังกล่าวปรากฏว่าได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น กลุ่มศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการเสนอวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

เอกสารไฟล์แนบ

1. ใบเกียรติบัตร ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai