× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ชีวาพร ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 4 มิ.ย. 2557, 10:10 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ชีวาพร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุทองคำ
เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai