× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 2564, 16:20 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้รับการพิจารณารับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

 สนใจมาเรียนกับเรา สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ

 

สนใจติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ เบอร์โทร  098-4388221

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai