× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามประกาศเดิมที่แจ้ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (วันที่ 22 มีนาคม 2564) จากหน้ากองบริการการศึกษา เป็นหอประชุมสิริรำไพพรรณ


วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 2564, 16:19 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai