× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ‼️ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561


วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 2564, 13:54 แหล่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ‼️

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

วันที่ 17-21 เมษายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้อง 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)

สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานะการรายงานตัว

ทั้งหมดได้ที่ >> https://bit.ly/3sEhIeE


เอกสารประกอบการรายงานตัว มีดังนี้

.       1. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนบัณฑิตจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตก่อน) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานการเงิน โทร. 039-319111 ต่อ 10108

.       2. เอกสารยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ www.job.rbru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.  039-319111 ต่อ 10800

.       3. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.  039-319111 ต่อ 10192

.       4. เอกสารยืนยันการสั่งจองชุดครุยและภาพหมู่บัณฑิต ให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.studev.rbru.ac.th/booking เริ่มจองชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

.

 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

ค่าสั่งตัดชุดครุย และเข็มติดชุดครุย

- ปริญญาตรี     1,400  บาท

- ปริญญาโท    1,500  บาท

ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม และค่าจัดการฝึกซ้อมฯ

- ค่าใช้จ่าย      300  บาท

ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- ค่าใช้จ่าย      400  บาท

ค่าจองภาพหมู่บัณฑิต

- ค่าใช้จ่าย      750  บาท (ตามความประสงค์)

.

หมายเหตุ

.       1. บัณฑิตที่รายงานตัวไปแล้ว (ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62)

จะกำหนดให้รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2 รุ่นพร้อมกัน โดยไม่ต้องรายงานตัวใหม่

.       2. มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

และวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

อีกครั้งที่ www.rbru.ac.th และเพจ Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณ

Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai