× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 5


วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 2564, 13:56 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนในองค์กร จำนวนประมาณ 50 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์  www.training.nida.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้นจถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์เอกสารแนบ
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai