× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศ..ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ทุกสาขาวิชา


วันที่ประกาศข่าว : 8 ม.ค. 2564, 14:17 แหล่งที่มา : คณะครุศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 และกำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 มกราคม 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดได้
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 และขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ จากวันที่ 8 มกราคม 2564  เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

2. ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก จากวันที่ 17 มกราคม 2564  เป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-01-08-87672.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai